Samsung TV Neo QLED 4K 85′ QN85B QA85QN85BAUXTW

2.945 $

SKU: QA85QN85BAUXTW Category: Tag:
  • 85” QN85B Neo QLED 4K Smart TV
  • Quantum Matrix Technology
  • Quantum HDR 24x
  • Wireless True Dolby Atmos
  • QLED powered by Quantum Dot